Darba plāns

 • Laiks:
  13.00
 • Iestāde:
  Zemkopības ministrija
 • Darbs:
  ZM notiks ekspertu tiešsaistes darba grupa “Bioloģiskā lauksaimniecība”,
 • Apraksts:

  kurā, turpinot darbu pie Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) Stratēģiskā plāna sagatavošanas, tiks analizēti ZM sagatavotie priekšlikumi bioloģiskās lauksaimniecības sektora atbalstam pēc 2023. gada. Pēc šīm diskusijām ZM atsāks KLP Tematiskās darba grupas ar plašu ieinteresēto personu dalību.