Darba plāns

 • Laiks:
  10.00
 • Iestāde:
  Zemkopības ministrija
 • Darbs:
  ZM speciālisti piedalīsies Eiropas Komisijas (EK) dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu likumdošanas darba grupas tiešsaistes sanāksmē,
 • Apraksts:

  kurā notiks viedokļu apmaiņa un diskusijas par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) zinātnisko atzinumu par alternatīvas metodes novērtēšanu biodīzeļdegvielas ražošanai no pārstrādātiem taukiem, kā arī EFSA izvērtējumam par prionu samazināšanu un jaunām prionu noteikšanas un kvantitatīvās noteikšanas metodēm u.c. jautājumiem.