Darba plāns

 • Laiks:
  13.00
 • Iestāde:
  Zemkopības ministrija
 • Darbs:
  ZM notiks ekspertu tiešsaistes darba grupa “Agrovide”, kurā, turpinot darbu pie KLP Stratēģiskā plāna sagatavošanas,
 • Apraksts:

  tiks analizēti ZM sagatavotie priekšlikumi agrovides atbalsta shēmām pēc 2023. gada. Pēc šīm diskusijām ZM atsāks KLP Tematiskās darba grupas ar plašu ieinteresēto personu dalību.