Darba plāns

 • Laiks:
  No 17-Jun 00.00 līdz 22-Jun 00.00
 • Iestāde:
  Zemkopības ministrija
 • Darbs:
  Zemkopības ministrijas (ZM) eksperti Bonnā (Vācijā) piedalīsies ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām konferences starpsesijā.
 • Apraksts:

  Tās laikā norisēs darbs pie siltumnīcefekta gāzu emisiju un oglekļa dioksīda piesaistes starptautiskās ziņošanas un uzskaites noteikumu detalizētas izstrādes periodam pēc 2020. gada.