Publiskie iepirkumi

 • Iepirkuma numurs:
  ZM/2016/12_ELFLA
 • Publicēts:
  29.04.2016
 • Pieteikuma termiņš
  25.05.2016 11:00
 • Iepirkuma nosaukums:

  Individuālu konsultāciju sniegšana par mežsaimniecības jautājumiem Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākuma “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai” ietvaros

 • Līgumcena:
  118814 EUR
 • Lēmuma datums:
  30.06.2016
 • Piegādātājs:
  personu apvienība: MPKS “L.V.Mežs”, MPKS “Mežsaimnieks”, MPKS “Vidzeme”
 • Atbildīgais:
  Zane Zeme
 • Tips:
  parasts

Apraksts

Pasūtītājs:

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1981
Reģ.Nr.90000064161
 

Iepirkuma priekšmets:
Individuālu konsultāciju sniegšana par mežsaimniecības jautājumiem Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākuma “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai” ietvaros


CPV kods:
80590000-6 (Mācību konsultāciju pakalpojumi), 24.kategorija.
 

Pakalpojums tiek līdzfinansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA).
 
 
Pieteikumu iesniegšanas termiņš:
Zemkopības ministrijas Administratīvā departamenta Publisko iepirkumu un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļā, 1001.kabinetā, Republikas laukums 2, Rīgā, darbdienās no plkst.8:30 līdz 12:00 un no 12:30 līdz 16:00, bet ne vēlāk kā līdz 2016. gada 25.maija plkst. 11:00.
 

Kontaktpersona, kas ir tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu:
Zemkopības ministrijas Administratīvā departamenta Publisko iepirkumu un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriskonsulte Zane Zeme, tālrunis 67027037, e-pasts: iepirkumi@zm.gov.lv