Publiskie iepirkumi

 • Iepirkuma numurs:
  ZM/2016/20_ELFLA
 • Publicēts:
  30.05.2016
 • Pieteikuma termiņš
  11.07.2016 11:00
 • Iepirkuma nosaukums:

  „Individuālu konsultāciju sniegšana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākuma “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai” ietvaros”

 • Līgumcena:
  4 984 966,53 EUR bez PVN
 • Lēmuma datums:
  07.09.2016
 • Piegādātājs:
  SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
 • Atbildīgais:
  Anna Grīnvalde
 • Tips:
  parasts

Apraksts

Pasūtītājs:
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1981
Reģ.Nr.90000064161
Tālrunis: 67027020
Fakss: 67027512
E-pasts: iepirkumi[a]zm.gov.lv


Līgumslēdzējs: 
Lauku atbalsta dienests 

Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1981
Reģ.Nr.90000794118


CPV kods:  

80590000-6 (Mācību konsultāciju pakalpojumi), 24.kategorija


Līguma izpildes vieta: 
Latvijas Republikas teritorija.

 

Līguma izpildes laiks: 

36    (trīsdesmit seši) mēneši no Līguma noslēgšanas brīža

 

Pakalpojums tiek līdzfinansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA). 

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Ieinteresētie Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Zemkopības ministrijas Administratīvā departamenta Publisko iepirkumu un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļā, 1001.kabinetā, Republikas laukums 2, Rīgā, darbdienās no plkst.8:30 līdz 12:00 un no 12:30 līdz 16:00, bet ne vēlāk kā līdz 2016.gada 11.jūlijs plkst.11:00, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.


Kontaktpersona, kas ir tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par iepirkuma procedūru – Zane Zeme, ZM Administratīvā departamenta Publisko iepirkumu un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriskonsulte, tālrunis 67027037, e-pasts: iepirkumi[a]zm.gov.lv

 

Paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 30.05.2016. 

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 16.09.2016.

Saistītie dokumenti