Publiskie iepirkumi

 • Iepirkuma numurs:
  ZM/2017/4_ELFLA
 • Publicēts:
  24.02.2017
 • Pieteikuma termiņš
  30.03.2017 11:00
 • Iepirkuma nosaukums:

  Demonstrējumu pasākumu nodrošināšana

 • Līgumcena:
  1945424,04
 • Lēmuma datums:
  09.11.2017
 • Piegādātājs:
  APP “Agroresursu un ekonomikas institūts”; APP “Dārzkopības institūts”; Latvijas Lauksaimniecības universitāte; SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”; SIA “Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs”
 • Atbildīgais:
  Anna Grīnvalde
 • Tips:
  parasts

Apraksts

Pasūtītājs:
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1981
Reģ.Nr.90000064161
Tālrunis: 67027020
Fakss: 67027512
E-pasts: iepirkumi[a]zm.gov.lv

 

Līgumslēdzējs:
Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1981
Reģ.Nr.90000794118


CPV kods: 
73100000-3 (Pētniecības un eksperimentālās izstrādes pakalpojumi.), 8.kategorija.
Līguma izpildes vieta:
Visa Latvijas Republikas teritorija.


Līguma izpildes laiks:
36 (trīsdesmit seši)- 60 (sešdesmit) mēneši no Līguma noslēgšanas brīža

 

Pakalpojums tiek līdzfinansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA).

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
Ieinteresētie Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Zemkopības ministrijas Administratīvā departamenta Publisko iepirkumu un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļā, 1001.kabinetā, Republikas laukums 2, Rīgā, darbdienās no plkst.8:30 līdz 12:00 un no 12:30 līdz 16:00, bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 30.martam plkst.11:00, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

 

Kontaktpersona, kas ir tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par iepirkuma procedūru: Anna Grīnvalde, Zemkopības ministrijas Administratīvā departamenta Publisko iepirkumu un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniece, tālrunis: 67027106, e-pasts: iepirkumi@zm.gov.lv.

 

Paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 24.02.2017.