Publiskie iepirkumi

 • Iepirkuma numurs:
  ZM/2018/1_ELFLA
 • Publicēts:
  07.02.2018
 • Pieteikuma termiņš
  09.03.2018 11:00
 • Iepirkuma nosaukums:

  Individuālu konsultāciju sniegšana par mežsaimniecības jautājumiem

 • Līgumcena:
  175`000,00 EUR bez PVN
 • Lēmuma datums:
  26.03.2018
 • Piegādātājs:
  MPKS “L. V. Mežs”, MPKS “Mežsaimnieks”, MPKS “Mūsu Mežs”.
 • Atbildīgais:
  Anna Grīnvalde
 • Tips:
  parasts

Apraksts

Iepirkuma numurs:

ZM/2018/1_ELFLA

 

Pieteikuma termiņš

 

09.03.2018. 11:00

Iepirkuma nosaukums:

„Individuālu konsultāciju sniegšana par mežsaimniecības jautājumiem”

 

Pasūtītājs:

Zemkopības ministrija

Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1981

Reģ.Nr.90000064161

Tālrunis: 67027020

Fakss: 67027512

E-pasts: iepirkumi[at]zm.gov.lv

Līgumslēdzējs:

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1981

Reģ.Nr.90000794118

CPV kodi:    

CPV kods: 80590000-6 (Mācību konsultāciju pakalpojumi), 24.kategorija.

Līguma izpildes vieta:

Latvijas Republikas teritorija

Līguma izpildes laiks:

54 (piecdesmit četri) mēneši no Līguma noslēgšanas brīža.

 

Pakalpojums tiek līdzfinansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA).

 

 

Iepirkuma dokumentācija publicēta:

Elektronisko iepirkumu sistēmas (www.eis.gov.lv) e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas (www.eis.gov.lv) e-konkursu apakšsistēmā līdz 09.03.2018. 11:00.

Kontaktpersona, kas ir tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu: Anna Grīnvalde, ZM Administratīvā departamenta Publisko iepirkumu un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniece, tālrunis: 67027106, e-pasts: iepirkumi@zm.gov.lv

Saistītie dokumenti