Publiskie iepirkumi

 • Iepirkuma numurs:
  ZM/2018/7_ELFLA
 • Publicēts:
  22.03.2018
 • Pieteikuma termiņš
  24.04.2018 11:00
 • Iepirkuma nosaukums:

  Demonstrējumu pasākumu nodrošināšana lopkopības nozarē

 • Līgumcena:
  59762,40 EUR bez PVN
 • Lēmuma datums:
  20.11.2018
 • Piegādātājs:
  8.lote- SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
 • Atbildīgais:
  Anna Grīnvalde
 • Tips:
  parasts

Apraksts

Pasūtītājs:

Zemkopības ministrija

Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1981

Reģ.Nr.90000064161

Tālrunis: 67027020

Fakss: 67027512

E-pasts: iepirkumi[at]zm.gov.lv

 

Līgumslēdzējs: 

Lauku atbalsta dienests 

Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1981

Reģ.Nr.90000794118

 

CPV kodi:

CPV kods: 73100000-3 (Pētniecības un eksperimentālās izstrādes pakalpojumi).

Līguma izpildes vieta: 

Latvijas Republikas teritorija

 

Līguma izpildes laiks: 

24 (divdesmit četri) - 60 (sešdesmit) mēneši no Līguma noslēgšanas brīža.

 

Pakalpojums tiek līdzfinansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA). 

 

 

Iepirkuma dokumentācija publicēta: Elektronisko iepirkumu sistēmas (www.eis.gov.lv) e-konkursu apakšsistēmā.

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas (www.eis.gov.lv) e-konkursu apakšsistēmā līdz 24.04.2018. plkst. 11:00.

 

Kontaktpersona, kas ir tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu: Anna Grīnvalde, ZM Administratīvā departamenta Publisko iepirkumu un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniece, tālrunis: 67027106, e-pasts: iepirkumi[a]zm.gov.lv