9. martā Rīgā notiks bioekonomikas forums «Ceļā uz ilgtspējīgu un inovatīvu bioekonomiku»

9. martā Rīgā notiks bioekonomikas forums «Ceļā uz ilgtspējīgu un inovatīvu bioekonomiku»

Bioekonomikas foruma mērķis ir izcelt Baltijas reģiona inovāciju potenciālu, ko piedāvā bioekonomika, kā arī radīt lielāku izpratni par inovāciju ieviešanas iespējām uzņēmējdarbībā, veicinot starpnozaru sadarbību institūciju un uzņēmēju starpā. Būtiski ir apzināties prioritārās jomas un nodrošināt vienotu izpratni un pieeju bioekonomikas jautājumiem, lai nodrošinātu sasaisti ar citām politikas jomām, tādām kā aprites ekonomika, oglekļa mazietilpīga attīstība, klimata un enerģētikas politika. Forumā savu ieskatu par inovācijām un attīstību sniegs pārstāvji no ES, Baltijas valstu un Ziemeļvalstu institūcijām, tādejādi ilustrējot iespējas, ko reģionam sniedz tieši bioekonomika.

 

Bioekonomikas forums «Ceļā uz ilgtspējīgu un inovatīvu bioekonomiku» notiks 2017. gada 9. martā (ceturtdienā) Zaļo tehnoloģiju inkubatorā, Rīgā, Pulka ielā 3/3.

 

Baltijas valstīm ir augsts bioekonomikas potenciāls, jo reģions ir bagāts ar atjaunojamiem bioloģiskajiem resursiem, šeit ir spēcīgs zinātniskais potenciāls un uzņēmēji, kuri vēlas ražot inovatīvus produktus un pakalpojumus, kā arī ir radoša sabiedrība, kas prot novērtēt jaunievedumus. Šajos procesos nozīmīgu lomu ieņem valsts stratēģiskais redzējums, tāpēc ir nepieciešams izstrādāt bioekonomikas attīstības stratēģiju, kas kalpotu par platformu bioekonomikas ideju attīstībai un realizēšanai.

 

Pēdējā gada laikā Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti un Zemkopības ministriju ir organizējis vairākus pasākumus, lai atbalstītu valsts bioekonomikas stratēģijas izstrādi, kas ir jāveic līdz 2017. gada 30. jūnijam un kurā tiks noteikts bioekonomikas tvērums, prioritārie virzieni un darbības  jomas. Bioekonomikas forumu rīko Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā, Zemkopības ministrija un Zaļo Tehnoloģiju inkubators.

 

Foruma «Ceļā uz ilgtspējīgu un inovatīvu bioekonomiku» PROGRAMMA UN REĢISTRĀCIJA.

 

Plašākai informācijai lūdzam sazināties Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamenta Lauksaimniecības ilgtspējīgas attīstības nodaļas speciālisti Lauru Liepiņu laura.liepina@zm.gov.lv vai 67027576.

  • Publicēts:
    16.02.2017