Aktualizēts Lauksaimniecības datu centra maksas pakalpojumu cenrādis

Zemkopības ministrija (ZM) ir sagatavojusi izmaiņas Lauksaimniecības datu centra (LDC) publisko pakalpojumu cenrādī, ko valdība otrdien, 18.jūlijā, pieņēma. Grozījumi aktualizē un precizē sniegto pakalpojumu veidus un ievieš jaunus.

 

Turpmāk LDC sniegs arī tādus pakalpojumus kā, piemēram, liellopu pases nosūtīšanu uz pakomātu, zirgu dzimtas dzīvnieka identifikācijas aizstājējdokumenta izgatavošanu, datu un dokumentu labošanu. 

 

Ar grozījumiem vidēji par 10 procentiem ir palielināti izcenojumi atsevišķiem pakalpojumiem, kuriem izcenojums nav mainīts kopš 2010.gada. Vairāk būs jāmaksā, piemēram, par datu apstrādi, par dzīvnieka apzīmējuma komplekta sagatavošanu, kā arī par zirgu dzimtas dzīvnieka identifikācijas dokumenta dublikāta izgatavošanu. 

 

Tāpat grozījumi svītro dažus pakalpojuma veidus, kas zaudējuši aktualitāti, bet daži pakalpojuma veidi ir precizēti, lai būtu vieglāk piemērojami. 

 

Noteikumi "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis"" tiks publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un stāsies spēkā 2018.gada 1.janvārī. 
______________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zemkopības ministrija 
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Vietne: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    18.07.2017