Apstiprināti priekšlikumi situācijas uzlabošanai zivsaimniecības nozarē

Apstiprināti priekšlikumi situācijas uzlabošanai zivsaimniecības nozarē

Otrdien, 16. jūnijā, valdība iepazinās ar Zemkopības ministrijas (ZM) sadarbībā ar citām iesaistītajām ministrijām sagatavoto informatīvo ziņojumu „Par pasākumiem saistībā ar Krievijas aizliegumu sagatavotu un konservētu zivju produktu importam no Latvijas”, kas paredz priekšlikumus situācijas uzlabošanai zivsaimniecības nozarē.

 

Lai sniegtu atbalstu zivsaimniecības produktu ražotājiem, ZM ir sagatavojusi grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā”, paredzot kredītu procentu daļēju dzēšanu zvejniecībā un zvejas produktu apstrādē zivsaimniecības uzņēmumiem, kurus skārušas Krievijas noteiktās sankcijas. 

 

Tāpat Saeimā ir izdarīti grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”, kas paredz atbalstīt konkrēto zivsaimniecības nozares nodokļu maksātāju finansiālo grūtību pārvarēšanai saistībā ar Krievijas noteiktajiem ierobežojumiem, piešķirot nodokļu maksājumu termiņa pagarinājumu. Grozījumi nosaka, ka Valsts ieņēmumu dienests varēs sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz pieciem gadiem nokavēto nodokļu maksājumu samaksu.

 

Lai mazinātu Krievijas noteiktā aizlieguma ietekmi uz zivsaimniecības uzņēmumiem, sniedzot tiem lielāku atbalstu tirgus diversificēšanai, tiek plānots atbalstīt uzņēmumu dalību starptautiskās izstādēs ne tikai 2015. gadā, bet arī 2016. gadā. Tāpat zvejas produktu apstrādes uzņēmumiem pieejamas arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras ietvaros plānotās aktivitātes, lai veicinātu un nodrošinātu jauno eksporta tirgu apgūšanu.

 

Atbalsts nepieciešamajām investīcijām ražotās produkcijas pārstrukturēšanai uz citiem noieta tirgiem pieejams Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013. gadam pasākumā „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings”. Pasākumā plānots atbalsta saņēmējiem pagarināt projektu īstenošanas gala termiņu, izmantojot maksimālo ES tiesību aktos noteikto pieļaujamo projektu īstenošanas laiku, kā arī iespējami īsākā laikā atvērt šo pasākumu jaunajā plānošanas periodā. Savukārt atbalsts pievienotās vērtības radīšanai, lai zvejnieki varētu veikt savas nozvejas tālāku apstrādi, tiks sniegts Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākumā „Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana”. 

 

Papildus priekšlikumu izstrādei situācijas uzlabošanai zivsaimniecības nozarē ir izveidota rīcības grupa, kuras sastāvā līdztekus ZM pārstāvjiem ietilpst arī Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Labklājības ministrijas, Ārlietu ministrijas, kā arī zivsaimniecības nozares pārstāvji.

 

Zemkopības ministrija jau ziņoja, ka Ķīnas Sertifikācijas un akreditācijas administrācija pēc zemkopības ministra Jāņa Dūklava vizītes Ķīnā, kas notika šā gada maija sākumā, iekļāva 11 Latvijas zivju apstrādes uzņēmumus sarakstā ar atļauju eksportēt savu saražoto zivju produkciju uz Ķīnu.


______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    16.06.2015