Apstiprināts 2018. gada valsts atbalsts meža nozares attīstībai

Otrdien, 6. februārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas noteikumos, kas nosaka valsts atbalsta apmēru un tā piešķiršanas kārtību meža nozares attīstībai. Lai veicinātu nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju, 2018. gadā kopējais atbalsta apmērs meža nozares attīstībai būs 237 927 eiro.


Ar valsts atbalstu meža nozares attīstībai plānots atbalstīt sabiedrības informēšanas un izglītošanas programmu un projektu īstenošanu, tostarp skolu jaunatnes izglītošanas pasākuma “Konkurss “Mūsu mazais pārgājiens”” un “Meža dienas 2018” nodrošināšanu. Paredzēts arī turpmāk nodrošināt izstādi “Iepazīsties – Koks!”, kuras mērķis ir pārskatāmi attēlot Latvijas meža nozari, izceļot katra posma – meža audzēšanas, aizsardzības, izstrādes, koksnes pārstrādes – sasniegumus. Tāpat atbalsts paredzēts meža nozares Gada balvas “Zelta čiekurs” norisei un citiem meža nozares attīstības projektiem. 


Noteikumi paredz arī atbalstīt zinātniskās izpētes projektus. 2018. gadā finansējums plānots pētījumam “Privāto mežu apsaimniekošanas un meža īpašumu konsolidācijas un kooperācijas procesa monitorings” un zinātniskā pētījuma “Latvijas situācijai atbilstoša meža apsaimniekošanas SEG emisiju un piesaistes references līmeņa noteikšana 2021.–2025. gadam” īstenošanai. Izpētes projekti dos ieguldījumu Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādņu īstenošanā un radīs iespēju meža nozares politikas veidotājiem un interešu grupām pieņemt lēmumus par turpmāko meža un saistīto nozaru attīstību.


Plānots, ka valsts atbalsts meža nozares attīstībai veicinās meža nozares atpazīstamību un pieejamo resursu un produktu kvalitatīvas un efektīvas izmantošanas iespējas. Plašāka informācija par izmaiņām Ministru kabineta (MK) 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 265 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai” pieejama MK tīmekļvietnē


______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Straujupe
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.straujupe@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    06.02.2018