BIOR būs Nacionālā references laboratorija vēl vairāku dzīvnieku infekcijas slimību diagnosticēšanai

Valdība otrdien, 23. maijā, apstiprināja papildinājumus noteikumos par references laboratorijas statusa piešķiršanu, nosakot, ka turpmāk “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR” būs Nacionālā references laboratorija vēl vairākām dzīvnieku infekcijas slimībām. 

 

Institūts “BIOR” ir nominēts Nacionālās references laboratorijas funkciju veikšanai vēl trim dzīvnieku infekcijas slimībām: aitu un kazu bakām, nodulārajam dermatītam un mazo atgremotāju mērim. 

 

Nacionālā references laboratorija nozīmē būt vadošai valsts laboratorijai, kas ir nominēta konkrētā atbildības jomā. Institūts BIOR ir references laboratorija pārtikai, materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku, dzīvnieku barībai, atliekvielām, tai skaitā pesticīdu atliekām, un slimību ierosinātāju antimikrobiālajai rezistencei, dzīvnieku infekcijas slimību diagnostikai, diagnozes standartu un metožu kontrolei un uzraudzībai. 

 

Noteikumos veikti arī vairāki precizējumi. 

 

Noteikumi "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.864 "Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām pārtikas, dzīvnieku barības un dzīvnieku veselības jomā"" stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”
______________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zemkopības ministrija 
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Vietne: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    23.05.2017