ES Kopējai lauksaimniecības politikai jākļūst taisnīgākai un vienkāršākai

Pirmdien, 6. martā, Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Ringolds Arnītis ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē Briselē, sākoties diskusijām par ES Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) nākotni pēc 2020. gada, norādīja, ka tiešajiem maksājumiem ES visiem lauksaimniekiem beidzot ir jābūt vienādiem. Tas ir ļoti svarīgs priekšnosacījums neizkropļotai konkurencei vienotajā tirgū.

 

Tiešo maksājumu izlīdzināšanas process sākās līdz ar Latvijas pievienošanos ES 2004. gadā un nepabeigts turpinās vēl līdz 2020. gadam. “Šim procesam ir pienācis laiks pielikt punktu. Tas jāpabeidz ar ļoti konkrētu rezultātu – vienlīdzīgiem tiešajiem maksājumiem visiem Eiropas Savienības lauksaimniekiem. Tagad viens Eiropas Savienības lauksaimnieks, kas saņem tiešos maksājumus 152 eiro par hektāru, nevar ilgstoši konkurēt ar citu Eiropas Savienības lauksaimnieku, kam atbalsts ir 400 eiro,” sacīja Ringolds Arnītis.

 

“Turklāt Kopējo lauksaimniecības politiku ir nepieciešams vienkāršot, dalībvalstīm dodot lielāku patstāvību atbalsta pasākumu ieviešanā atbilstoši mūsu specifiskajām vajadzībām. Tas attiecināms arī uz prasību un pārbaužu vienkāršošanu,” uzsvēra Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Ringolds Arnītis. Zemkopības ministrija arī uzskata, ka nepieciešams bez kavēšanās izstrādāt mehānismus, kas pārtikas ķēdē stiprinātu visgrūtākajā situācijā esošā posma – lauksaimnieku – pozīcijas. To var veicināt arī lauksaimnieku kooperācija.
_________________________
Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070
mob.: 26534104
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    06.03.2017