Jānis Dūklavs: Lauksaimniecībai pēc 2020. gada jāparedz adekvāts ES finanšu atbalsts

Pirmdien, 29. janvārī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs dosies uz ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomi Briselē, kur turpināsies dalībvalstu diskusija par Eiropas Komisijas (EK) pagājušā gada nogalē publicēto paziņojumu par ES pārtikas un lauksaimniecības politiku pēc 2020. gada.

 

Saskaņā ar EK iecerēm KLP plānots modernizēt un vienkāršot. Nākotnes KLP trīs galvenie virsmērķi EK skatījumā ir noturīgu lauksaimniecības nozaru attīstība, sociālekonomiski aktīvas vides lauku apvidos stiprināšana, kā arī atbalsts ES mērķu sasniegšanai vides un klimata jomā. Plānots, ka nākotnē dalībvalstīm tiks dota lielāka pašnoteikšanās individuālo pasākumu noteikšanā un ieviešanā, lai sasniegtu KLP kopējos mērķus. Vienlaikus dalībvalstīm tiks  paaugstināta atbildība par ES kopējo mērķu sasniegšanu.

 

Latvija piekrīt EK izvirzītajiem virsmērķiem, norādot, ka to sasniegšana iespējama, paredzot adekvātu finansējumu lauksaimniecībai ES nākamajā daudzgadu budžetā 2021.-2027. gadam.

 

“Ir vairāki pamatprincipi, kas jāīsteno, lai sasniegtu Eiropas Komisijas izvirzītos trīs mērķus. Nosaukšu tos, kas Latvijas lauksaimniecībai un lauku attīstībai ir būtiskākie. Pirmkārt, tie ir taisnīgi un vienlīdzīgi konkurences apstākļi – nepieciešams beidzot būtiski samazināt atšķirības tiešo maksājumu līmeņos starp dalībvalstīm. Otrkārt, vēl mērķtiecīgāks finansējums tieši lauksaimniekiem – ir jānodrošina, ka finansējuma galvenais saņēmējs ir lauksaimniecības un pārtikas produktu ražotājs un uzņēmējs laukos. Treškārt, mazāk ierobežojumu un vienkāršāki nosacījumi. Visbeidzot, ir jāņem vērā maza mēroga ekonomiku specifiskā situācija – nevar vienus un tos pašus nosacījumus vienādi attiecināt uz lielajām un mazajām dalībvalstīm,” uzsver zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

 

Plānots, ka konkrētus likumdošanas priekšlikumus KLP nākotnei EK publicēs 2018. gada vasarā.
_____________________________

Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece, Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob.: 26534104; e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    26.01.2018