Medījuma apskati varēs veikt apmācītas personas

Zemkopības ministrija (ZM) ir sagatavojusi prasības medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei, ko valdība otrdien, 17.oktobrī, akceptēja. 

 

Noteikumi aizstās pašlaik spēkā esošos Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumus Nr.645 „Noteikumi par kārtību, kādā mednieki galapatērētājam piegādā medījamos dzīvniekus vai to gaļu mazā daudzumā, un higiēnas prasībām medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei”. 

 

Jaunās prasības medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei un piegādei samazinās administratīvo slogu, jo medījamā dzīvnieka pēcnāves apskati medījumu apstrādes vietā varēs veikt arī apmācītā persona, ja papildus zināšanām, kas jāapgūst apmācītajai personai, ir apgūta arī prasme veikt pēcnāves apskati.

 

Personu apmācību nodrošinās pašas mednieku organizācijas, piesaistot atbilstošus speciālistus vai arī izmantojot apmācību un konsultāciju iestāžu pakalpojumus. 

 

Personas, kas jau ir saņēmušas apmācītas personas apliecinājumu, bet apmācības laikā nav apguvušas pēcnāves apskates prasmes, tās varēs iegūt divu gadu laikā - pārejas periodā. Pēcnāves apskates prasmju apmācības programma jāsaskaņo ar Pārtikas un veterināro dienestu.

 

No prasībām ir svītrota atsauce uz derīguma termiņu, kas līdz šim bija jānorāda, piegādājot medījamos dzīvniekus vai to gaļu nelielā apjomā. Turpmāk derīguma termiņš pavaddokumentos jānorāda nebūs, jo to noteiks mednieks, izvērtējot medījuma un tā gaļas sagatavošanas procesu. 

 

Noteikumos veikti arī redakcionāli precizējumi medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei. 

 

Noteikumi "Prasības medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei un piegādei nelielā apjomā galapatērētājam" stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”
______________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv  

  • Publicēts:
    17.10.2017