Ministrs K.Gerhards: “Zemkopības ministrijai ir nulles tolerance pret dzīvnieku labturības prasību pārkāpējiem”

Ministrs K.Gerhards: “Zemkopības ministrijai ir nulles tolerance pret dzīvnieku labturības prasību pārkāpējiem”

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards ir uzdevis Pārtikas un veterinārajam dienestam (PVD) nekavējoties veikt ārpuskārtas pārbaudes visās Latvijā esošajās ūdeļu fermās. Pārbaudes plānots paveikt līdz šī gada 30. jūnijam. Sabiedrības informēšanai veikto pārbaužu rezultātu apkopojums tiks publicēts Zemkopības ministrijas tīmekļvietnē.

 

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: “Kažokzvēru audzētavās ikvienam uzņēmējam, ikkatram darbiniekam ir pienākums ievērot dzīvnieku labturības prasības. Necilvēcīga un nehumāna attieksme pret dzīvniekiem, pārkāpjot likumu, ir sodāma. Ja kāds no kažokzvēru audzētavu uzņēmumiem nespēj ievērot normatīvo aktu prasības, pārkāpjot likumu – tādas fermas ir jāslēdz. Zemkopības ministrijai ir nulles tolerance pret dzīvnieku labturības prasību pārkāpējiem.”

 

Zemkopības ministrija informē, ka PVD šogad – 2021. gadā, līdz šim brīdim Latvijā esošajās piecās kažokzvēru - ūdeļu un lapsu, audzētavās ir veicis 21 pārbaudi, kā arī jau tuvākajā laikā veiks papildu pārbaudes. Savukārt 2020. gadā PVD ir veicis kopumā 31 pārbaudi. Visās pārbaudēs tika veikta dzīvnieku labturības uzraudzība un papildus tika vērtēts, kā tiek ievērota darbinieku biodrošība, kādā stāvoklī ir dzīvnieki. 

 

Vienlaikus jāņem vērā, ka gadījumos, ja kādai personai vai pat darbiniekam ir informācija par iespējamiem pārkāpumiem kažokzvēru audzētavās, ir nepieciešams šo informāciju iesniegt PVD vai tiesībsargājošajām institūcijām nekavējošu pārbaužu veikšanai, lai atbildīgie dienesti varētu nekavējoties veikt pārbaudes, lai pārkāpumu gadījumā vainīgie tiktu sodīti, pārkāpumi novērsti un tiktu nodrošināts, ka šādas situācijas vairs neatkārtojas.

 

Latvijā pašlaik darbojas piecas ūdeļu audzētavas, kurās atrodas aptuveni 98 562 vaislas ūdeles. 

 

____________________________________

Informāciju sagatavoja: Santa Vaļuma
Ministra padomniece 
Tālrunis: 20222000, e-pasts: Santa.Valuma@zm.gov.lv 

 

Papildu informācijai: Ilze Meistere,
PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 67084606, e-pasts: Ilze.Meistere@pvd.gov.lv  

  • Publicēts:
    10.06.2021