No tirgus izņems un pārtrauks ievest zemsedzes bambusa piedevu saturošu plastmasas materiālus, kas paredzēti saskarei ar pārtiku

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), ir sācis pakāpenisku un koordinētu zemsedzes bambusa piedevu saturošu plastmasas materiālu izņemšanu no tirgus. Svarīgi uzsvērt, ka nav pierādījumu par šādu plastmasas materiālu īslaicīgas lietošanas kaitīgumu, taču nav izslēgta to kaitīgā ietekme uz patērētāju veselību ilgtermiņā, vairākkārt izmantojot zemsedzes bambusa piedevu saturošus plastmasas materiālus augstā temperatūrā.  Plastmasas materiālu kontrole ir ietverta arī PVD realizētajās valsts uzraudzības programmās, tajā skaitā melamīna un formaldehīda migrācijas kontrole.
 
PVD attiecībā uz zemsedzes bambusa piedevu saturošiem plastmasas materiāliem šobrīd veic koordinētu pasākumu kopumu, kas ietver:
1. zemsedzes bambusa piedevu saturošu plastmasas materiālu ievešanas pārtraukšanu no trešajām valstīm;
2. situācijas apzināšanu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumos, kā arī interneta tirdzniecībā;
3. uzņēmumu informēšanu un zemsedzes bambusa piedevu saturošu plastmasas materiālu izņemšanu no tirgus, kuru plānots pabeigt līdz 2021. gada beigām. 
 
Zemkopības ministrija aicina Latvijas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumus nepapildināt jau esošos zemsedzes bambusa piedevu saturošu plastmasas materiālu uzkrājumus, lai paveiktu šo materiālu izņemšanu no tirgus iepriekš minētajā laika termiņā.
 
ES plastmasas materiālu, kas paredzēti saskarei ar pārtiku (turpmāk – plastmasas materiāli), nekaitīguma prasības nosaka Eiropas Komisijas 2011. gada 14. janvāra Regula (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku (turpmāk – Regula Nr. 10/2011). Regula Nr. 10/2011 paredz, ka tikai tādas vielas, tajā skaitā plastmasas piedevas, kas ir iekļautas ES atļauto vielu sarakstā Regulas Nr. 10/2011 I. pielikumā, drīkst izmantot plastmasas materiālu ražošanā. 
 
Taču pēdējos gados ES dalībvalstu tirgū nereti ir laisti trešajās valstīs ražoti plastmasas materiāli, kam pievienotas graudzāļu dzimtas zemsedzes bambusa pulvera vai citu it kā “dabīgu”, bet zinātniski neizvērtētu un Regulā Nr. 10/2011 neiekļautu vielu piedevas. Saskaņā ar Eiropas Komisijas (EK) datiem bieži šādi plastmasas materiāli tirgū tiek laisti ar norādēm “bioloģiski noārdāmi”, “videi draudzīgi”, “bioloģiski” vai dažos gadījumos pat “100% bambuss”, kas neatspoguļo šo materiālu patieso sastāvu. Daudzos gadījumos šo plastmasas materiālu tirdzniecības nosaukums vai apraksts, ko izmanto tirdzniecībā, liedz viegli identificēt, ka šie materiāli sastāv no plastmasas. Nozīmīgākie plastmasas materiāli, kuros bieži tiek izmantota zemsedzes bambusa pulvera piedeva, ir vairākkārt lietojamie šķīvji, bļodas un tā sauktās “to go” krūzes.
 
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) norāda, ka šobrīd trūkst pierādījumu par zemsedzes bambusa pulvera izmantošanas nekaitīgumu plastmasas materiālos. EK uzskata, ka plastmasas materiāli, kas satur zemsedzes bambusa pulvera vai citas līdzīgas ES neautorizētas sastāvdaļas, kas šobrīd nav iekļautas Regulas Nr. 10/2011 I. pielikumā, var būt kaitīgas patērētājiem un tādēļ ir jāizņem no ES tirgus.
 
Plastmasas ražo no monomēriem un citām izejvielām, lai panāktu noteiktas plastmasas materiālu īpašības. Potenciālu risku pārtikas patērētāju veselībai var radīt monomēru vai citu sastāvdaļu izdalīšanās jeb migrācija no plastmasas materiāliem pārtikā, kas ar to ir kontaktā.  Pēdējo gadu laikā vairākkārt ir konstatēts, ka zemsedzes bambusa piedevu saturošiem plastmasas materiāliem ir raksturīga arī veselībai kaitīgo vielu melamīna un formaldehīda izdalīšanās, kas pārsniedz ES noteikto pieļaujamo īpatnējās migrācijas robežu, kā rezultātā šie materiāli ir izņemti no ES tirgus un informācija ievietota Ātrās brīdināšanas sistēmā pārtikai un barībai (RASFF).
_____________________________
Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv
  • Publicēts:
    17.06.2021