Papildināti noteikumi vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai

Valdība otrdien, 13. novembrī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par valsts un ES atbalsta piešķiršanu vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Grozījumi skar vietējās rīcības grupas - biedrības un nodibinājumus, kuriem piešķirts atbalsts sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas īstenošanai. 

 

No šāgada 1. augusta apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs projekta izvērtējuma lēmumu vairs nesniedz Lauku atbalsta dienests (LAD), bet gan vietējās rīcības grupa (VRG), kas pati arī izskata atbalsta pretendenta iesniegumus par izdotā lēmuma apstrīdēšanu. Ja pretendents VRG lēmumu pārsūdz tiesā, tad VRG ir jānodrošina pārstāvniecība tajā. Savukārt LAD kompetencē paliek VRG apstiprināto projektu iesniegumu vērtēšana. 

 

Tā kā ar jaunās kārtības stāšanos spēkā palielinās darba apjoms VRG darbiniekiem, tad izmaiņas noteikumos ļauj precizēt darba algas apmēra ierobežojumu, attiecinot to tikai uz darba ņēmēju darba ienākumiem pirms nodokļu nomaksas un neiekļaujot tajā darba devēja darbaspēka izmaksas. Tādēļ noteikumi ir papildināti, paredzot, ka attiecināmās izmaksas ir arī nodokļi un nodevas, ko par personāla atalgojumu maksā darba devējs.

 

Noteikumi arī noteic, ka turpmāk, piedaloties, sēdēs kafijas paužu izmaksas var attiecināt arī uz VRG pārvaldes pārstāvjiem.

 

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 769 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”

______________________________
Informāciju sagatavoja: 
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: +371 67027498
e-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv
tīmekļvietne: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    13.11.2018