Paplašinātas informācijas ieguves iespējas no LDC reģistru datiem

Valdība otrdien, 6. februārī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavoto kārtību, kādā izmanto informāciju par Lauksaimniecības datu centra (LDC) datubāzē reģistrētajiem dzīvniekiem. Noteikumi tikpat kā nemaina jau pašlaik esošo kārtību, bet pilnveido pakalpojumu, nodrošina datubāzes elastīgāku izmantojumu un uzlabo pakalpojuma kvalitāti. 

 

Noteikumi nemaina kārtību, ka, lai saņemtu autorizēto pieeju datubāzei, dzīvnieka īpašniekam vai tā pilnvarotajai personai, iestādēm un citām personām ir LDC jāiesniedz iesniegums par piekļuvi datiem. Jau esošajiem LDC datubāzes lietotājiem piekļuve datiem tiek saglabāta un jauns iesniegums jāraksta nebūs. Iesniegums, tāpat kā līdz šim, būs jāraksta jaunajiem LDC datubāzes lietotājiem. 

 

Noteikumi paplašina datubāzes lietotāju iespējas. Turpmāk dzīvnieka īpašniekam būs tiesības pēc pieprasījuma apskatīt informāciju par to, kurš ir skatījis informāciju par viņam piederošiem un datubāzē reģistrētiem dzīvniekiem. Līdz šim šādas prasības nebija, un to ierosināja nevalstiskās organizācijas, kas pārstāv dzīvnieka īpašnieku un turētāju intereses. 

 

Noteikumi arī noteic prasību par personai vai iestādei aktivizētu oficiālo elektronisko pasta adresi atbilstoši Oficiālās elektroniskās adreses likumam, kas stāsies spēkā 2018. gada 1. martā.

 

Pēc LDC datiem pašlaik ir 24 000 aktīvo datubāzes lietotāju.

 

Noteikumi "Reģistrēto dzīvnieku datubāzē esošās informācijas izmantošanas kārtība" stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”
______________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    06.02.2018