Pieņemti jauni noteikumi skrepi slimības uzraudzībai un apkarošanai

Pieņemti jauni noteikumi skrepi slimības uzraudzībai un apkarošanai

Valdība otrdien, 19. jūnijā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavoto skrepi slimības uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtību. 

 

Jaunie noteikumi noteic skrepi slimības uzraudzības, kontroles un apkarošanas nosacījumus, paredzot darbības, kas aitu un kazu sugas dzīvnieku novietnēm ļaus iegūt un turpmāk saglabāt nenozīmīga skrepi riska un kontrolēta skrepi riska novietnes statusu. Savukārt aitu sugas dzīvnieku novietnēm ļaus iegūt arī rezistences pret skrepi I līmeņa, II līmeņa vai III līmeņa novietnes statusu. 

 

Tāpat noteikumi noteic skrepi rezistentu aitu selekcijas programmas īstenošanas prasības un genotipu alēļu riska grupas, paredzot dzīvnieku izmantošanas prasības katrā riska grupā, kā arī nosaka tiesisko regulējumu iesaistītajām personām un iestādēm novietnes statusa piešķiršanai un saglabāšanai vai to atcelšanai, kā arī skrepi rezistentu aitu selekcijas programmas īstenošanai.

 

Pārtikas un veterinārais dienests kopš Latvijas iestāšanās ES ir īstenojis skrepi uzraudzības programmu, un līdz šim Latvijā nav konstatēts neviens saslimšanas ar skrepi gadījums. 

 

Noteikumi stāsies spēkā 2018. gada 1. jūlijā. 

 

Vairāk informācijas - noteikumos “Skrepi slimības uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība”, kas stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 
______________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    19.06.2018