Plāno atbalstīt papildu dīķu platības pieteikšanu un esošo ūdens vides saistību pagarināšanu

Plāno atbalstīt papildu dīķu platības pieteikšanu un esošo ūdens vides saistību pagarināšanu

Zemkopības ministrija ir sagatavojusi grozījumu projektu valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībā pasākumam „Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus”. Projektu ceturtdien, 17. maijā, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē. 

 

Dīķi ir nozīmīga ekosistēmas sastāvdaļa, kas veido bāzi dažādu augu un putnu sugu dzīvotnēm un biotopiem. Vidi saudzējoša saimniekošana samazina ietekmi uz virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti, mazina piesārņojuma risku un nodrošina dažādas ekosistēmas dzīvotņu saglabāšana, tādējādi sekmējot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. 

 

Lai veicinātu vides un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un uzlabošanu, ir sagatavots grozījumu projekts, paredzot iespēju akvakultūras saimniecībām, kuras patlaban saņem atbalstu, pieteikt atbalstam jaunu, iepriekš nepieteiktu papildu dīķu platību līdz 2018. gada 3. augustam. 

 

Papildus tam grozījumu projektā paredzēta iespēja akvakultūras saimniecībām no nākamā gada pagarināt uzņemtās ūdens vides saistības par platībām, par kurām ir noslēdzies piecu gadu saistību periods, turpmākajiem gadiem, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gadam.

 

Vairāk informācijas par noteikumu projektu varat gūt Ministru kabineta tīmekļa vietnē - "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 3.novembra noteikumos Nr.692 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus""". Noteikumu projekts vēl jāapstiprina valdībai. 
______________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    17.05.2018