Plāno sekmēt Zivju fonda atbalstīto projektu savlaicīgu izpildi

Otrdien, 27. jūnijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem. Izmaiņas nosacījumos sagatavotas, lai sekmētu Zivju fonda atbalstīto projektu savlaicīgu izpildi.

 

Izmaiņas noteikumos paredz, ka Zivju fonda padome ir tiesīga pieņemt lēmumu par atbalsta saņēmēja projektam apstiprinātā finansējuma pārdali tiem Zivju fonda pasākumu iesniegumu kārtās vērtētajiem projektiem, kuri, sakārtoti secībā pēc augstākā vērtējuma, nav iekļāvušies Zivju fonda attiecīgo pasākumu kārtās izsludinātā Zivju fonda kopējā finansējuma summā. Tāpat Zivju fonda padome būs tiesīga pieņemt lēmumu par šī finansējuma iedalīšanu jaunas projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas izsludināšanai kādam no Zivju fonda pasākumiem.

 

Zivju fonda padomei šo finansējumu būs tiesības pārdalīt, ja atbalsta saņēmējs saistībā ar īstenojamo projektu līdz noteiktam termiņam neiesniegs Lauku atbalsta dienestā attiecīgus pārskatus.

 

Tāpat izmaiņas noteikumos paredz, ka situācijās, kad Zivju fonda padome, lai dotu pietiekamu laiku projektu kvalitatīvai īstenošanai, kārtējā gada otrajā pusgadā pieņem lēmumu par finansējuma pārdali citam projektam vai izsludina jaunu projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu, tā ir tiesīga ar savu lēmumu atbalsta saņēmējam (izņemot zivju pavairošanas pasākuma atbalsta saņēmējiem) noteikt citu termiņu pārskata par Zivju fonda finansētā projekta īstenošanu iesniegšanai, bet ne vēlāku par kārtējā gada 15. decembri.

 

Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē. Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2010. gada 2. marta noteikumos Nr. 215 “Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem” pieejama MK tīmekļvietnē.


______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    27.06.2017