Precizē atmežošanas kompensācijas piešķiršanas kārtību

Zemkopības ministrija sagatavojusi grozījumus noteikumos, kas nosaka atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijus, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību. Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai precizētu atmežošanas kompensācijas piešķiršanas kārtību.

 

Izmaiņas noteikumos paredz, ka turpmāk atmežošanas izraisīto oglekļa dioksīda piesaistes potenciāla samazināšanu varēs kompensēt ne tikai, ieaudzējot mežu savā zemē, bet meža ieaudzēšanai paredzētā zeme varēs būt arī citas personas īpašumā. Tādā gadījumā būs jāsaņem zemes īpašnieka rakstveida pilnvarojums par mežaudzes atzīšanu par kompensējamo mežaudzi, kurš personai, kas nav zemes īpašnieks, dos tiesības ieaudzēt mežu.


Tāpat izmaiņas noteikumos paredz, ka turpmāk par kompensējamo mežaudzi varēs atzīt arī dabiski ieaudzētu un izkoptu bērzu mežaudzi, jo mežkopības praksē ir pierādījies, ka šādas mežaudzes koksnes ražībā un CO2 piesaistē ir līdzvērtīgas sētām un stādītām bērzu mežaudzēm.


Noteikumos plānots arī precizēt atmežošanas kompensācijas aprēķina pieprasījumam pievienojamo plāna materiālu. Ja zemes lietojuma maiņa tiks plānota plantācijas mežam vai atmežošanu paredzēs kompensēt ar meža ieaudzēšanu citā vietā, atmežošanas kompensācijas aprēķina pieprasījumam varēs pievienot atmežojamās meža zemes skici, kas sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā.

 

Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 889 “Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību”, ko ceturtdien, 2. martā, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē, pieejama MK tīmekļvietnē. Izmaiņas nosacījumos vēl tiks skatītas valdībā.

 

______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    02.03.2017