Precizē licences izsniegšanas kārtību komercdarbībai zvejniecībā

Otrdien, 26. septembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka kārtību, kādā tiek izsniegta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā, valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par licences saņemšanu. Izmaiņas noteikumos sagatavotas saskaņā ar grozījumiem noteikumos par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā un noteikumos par jūras zvejas kuģu drošību.

 

Sākot ar 2018. gada 1. janvāri, zvejas laivu reģistrācijas apliecībām derīguma termiņš būs ne vairs divi gadi, bet gan beztermiņa. Zvejas laivas reģistrācijas apliecība būs derīga, ja tiks veikta zvejas laivas ikgadējā tehniskā apskate un reģistrācijas apliecībā par to būs attiecīgs apliecinājums. Beztermiņa zvejas laivu reģistrācijas apliecības Latvijas Jūras administrācija izdos, sākot ar 2018. gada 1. janvāri. Reģistrācijas apliecības, kas zvejas laivām izsniegtas līdz 2017. gada 31. decembrim, ir spēkā līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

 

Tāpat no 2018. gada 1. janvāra jūras zvejas laivām atzīmes par kārtējo apskati tiks izdarītas reģistrācijas apliecībā un kuģošanas spējas apliecība jūras zvejas laivām netiks izsniegta (uz zvejas kuģiem šādas izmaiņas netiek attiecinātas, jo tiem nepieciešamo dokumentu esamību nosaka starptautiskās konvencijas). Kuģa kuģošanas spējas apliecības, kas izsniegtas līdz 2017. gada 31. decembrim, būs derīgas līdz to derīguma termiņa beigām.

 

Tā kā, sākot ar 2018. gada 1. janvāri, piekrastes zvejas laivām vairs netiks izdotas kuģa kuģošanas spējas apliecības, kas bija saistītas ar licences derīguma termiņa noteikšanu komercdarbībai zvejniecībā jūras piekrastes ūdeņos, nepieciešams izdarīt grozījumus noteikumos “Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu”.

 

Izmaiņas noteikumos paredz, ka zvejai Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos licences termiņu nosaka nevis pēc kuģa kuģošanas spējas apliecības derīguma termiņa, bet tas ir pieci gadi, izņemot atsevišķus gadījumus, kad licence tiek piešķirta uz gadu vai tās izsniegšana tiek atteikta.

 

Tāpat izmaiņas noteikumos paredz, ka pretendentiem, kuriem līdz 2017. gada 31. decembrim izsniegtas kuģa kuģošanas spējas apliecības, tās ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām un attiecīgi līdz tam laikam var tikt iesniegtas kopā ar pārējiem licencēšanas dokumentiem.

 

Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2009. gada 8. septembra noteikumos Nr. 1015 “Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu” pieejama MK tīmekļvietnē.


______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Straujupe
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.straujupe@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    26.09.2017