Precizē slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtību

Otrdien, 18. jūlijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtību. Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai precizētu piena daudzuma mērīšanas līdzekļu pārbaudīšanas nosacījumus un virspārraudzības kārtību.

 

Izmaiņas noteikumos paredz, ka piena daudzuma mērīšanas līdzekļus pārbauda, ievērojot termiņu, kāds norādīts uz piena daudzuma mērīšanas līdzekļa uzlīmes. Savukārt uzlīmi uz piena daudzuma mērīšanas līdzekļa, tāpat kā līdz šim, pielīmē piena daudzuma mērīšanas līdzekļu pārbaudes institūcija pēc piena daudzuma mērīšanas līdzekļa pārbaudes. Minētā institūcija par dažādu piena daudzuma mērīšanas līdzekļu pārbaudes biežumu vienojas ar Lauksaimniecības datu centru (LDC), jo LDC ir atbildīgs par pārraudzības datu administrēšanu un apstrādi atbilstoši Starptautiskās dzīvnieku pārraudzības komitejas (International Committee for Animal Recording – ICAR) vadlīnijām.

 

Tāpat izmaiņas noteikumos paredz precizējumus virspārraudzības rezultātu efektīvākai izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai. Noteikts, ka turpmāk virspārraudzības rezultātus vērtē LDC izveidota komisija, kas pieņem lēmumu par tālāko darbību attiecībā uz ganāmpulka pārraudzības datiem. 

 

Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē. Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2016. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 13 “Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtība” pieejama MK tīmekļvietnē.


______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    18.07.2017