Precizēta mēslošanas līdzekļu un substrātu atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības kārtība

Valdība otrdien, 26. jūnijā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus mēslošanas līdzekļu un substrātu atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības kārtībā.

 

Tirdzniecībā aizvien biežāk parādās mēslošanas līdzekļi ar norādi, ka tos atļauts izmantot bioloģiskajā lauksaimniecībā, kas gan ne vienmēr atbilst patiesībai un maldina bioloģiskos lauksaimniekus. Lai no šādām maldinošām situācijām izvairītos, turpmāk Latvijā norāde mēslošanas līdzekļa etiķetē “Atļauts lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā” netiks lietota. Savukārt tiem mēslošanas līdzekļiem, kuri iegūti bioloģiskajā lauksaimniecībā, etiķetē varēs lietot norādi “Bioloģiskā lauksaimniecība”. 

 

Pašlaik tirdzniecībā pieejami jauni produkti, kuros ir ļoti mazs barības vielu daudzums un kurus izmantoti citiem mērķiem, piemēram, dekoratīvajiem augiem lapu spīduma nodrošināšanai. Tā kā tie ir gatavi darba šķīdumi, ko izmanto citiem mērķiem, nav lietderīgi tos uzskatīt par mēslošanas līdzekļiem un tos reģistrēt. Tādēļ grozījumi noteikumos nosaka atcelt netipisko mēslošanas līdzekļu reģistrāciju. 

 

Grozījumi noteikumos arī precizēt etiķetes, marķējuma un pavaddokumenta saturu.

 

Noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. septembra noteikumos Nr. 506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”
______________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte 
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    26.06.2018