Precizēta sertifikāta izsniegšanas kārtība personām, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgo apsēklošanu

Otrdien, 25. jūlijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības un mākslīgās apsēklošanas speciālista apmācības, kā arī sertifikāta un apliecības izsniegšanas un anulēšanas kārtību. Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai nodrošinātu kvalitatīvu apmācības un kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu organizēšanu fiziskai personai, kas vēlas saņemt sertifikātu vai apliecību.

 

Ņemot vērā to, ka Lauksaimniecības datu centrs (LDC) attīsta elektroniskās informācijas ievades sistēmu un pilnveido ciltsdarba informatīvo sistēmu, noteikumos precizēta sertifikāta un apliecības izsniegšana fiziskām personām, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju. Šobrīd informāciju, kas saistīta ar fizisko personu apmācību, ir iespējams iesniegt izglītības iestādei un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijai, izmantojot elektroniskās paziņošanas sistēmu.

 

Tā kā dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas komersanti fiziskām personām organizē kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus un dažādus seminārus par lauksaimniekiem svarīgiem jautājumiem, piesaistot attiecīgās nozares mācību un nozares speciālistus, tostarp augsta līmeņa ārvalstu speciālistus, noteikumos precizēts, ka LDC sertifikātu un apliecību ieguvušo fizisko personu reģistrs būs pieejams dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas komersanta pilnvarotai fiziskai personai.

 

Tāpat izmaiņas noteikumos paredz precizēt nosacījumu par apmācību apliecinošu dokumentu, nosakot, ka fiziskai personai triju gadu laikā pēc apmācību apliecinoša dokumenta saņemšanas ir jāuzsāk lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzība vai lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgā apsēklošana, lai netiktu zaudētas iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas un iemaņas, kā arī tiktu nodrošināta kvalitatīva datu ieguve. Ja fiziska persona nav uzsākusi darbību attiecīgajā darbības jomā, tai būs atkārtoti jāapgūst apmācības kursu. 

 

Noteikumos arī precizēti nosacījumi attiecībā uz praktizējošu veterinārārstu, kas vēlas saņemt sertifikātu lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā, nosakot, ka šī fiziskā persona papildus iesniegumam LDC iesniedz apliecinājumu par praktisko iemaņu apgūšanu lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā.

 

Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē. Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2011. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 566 “Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības” pieejama MK tīmekļvietnē.


______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Straujupe
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.straujupe@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    25.07.2017