Sekmēs ieguldījumu veikšanu zvejas produktu pievienotās vērtības palielināšanā

Otrdien, 24. oktobrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā “Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana”. Izmaiņas nosacījumos sagatavotas, lai veicinātu ieguldījumus zvejas produktu pievienotās vērtības palielināšanā.

 

Izvērtējot pasākumā “Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana” iesniegtajos projektu iesniegumos plānotās darbības zvejas produktu pievienotās vērtības palielināšanai, ir secināts, ka plānotie ieguldījumi zvejas blakusproduktu un nevēlamās nozvejas pārstrādē ir pietiekami. Līdz ar to noteikumos ir veiktas izmaiņas, lai veicinātu ieguldījumus citos zvejas produktu pievienotās vērtības palielināšanas veidos, atbalstu vairs neparedzot zvejas blakusproduktu un nevēlamās nozvejas pārstrādei zivju proteīnā un zivju eļļā. 

 

Ņemot vērā zvejniecības pārstāvju interesi ražot un eksportēt pēc iespējas augstākas pievienotās vērtības produktus, izmaiņas nosacījumos paredz palielināt 2014.–2020. gada plānošanas periodā vienam atbalsta pretendentam pieejamo attiecināmo izmaksu summu par vienu miljonu eiro.

 

Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē. Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 441 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana”” pieejama MK tīmekļvietnē.


______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Straujupe
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.straujupe@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    24.10.2017