Turpinās atbalstīt inovāciju izstrādi zivsaimniecības nozarē

Otrdien, 20. jūnijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta (ES) piešķiršanas kārtību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā “Inovācija”. Izmaiņas nosacījumos sagatavotas, lai tiktu veicināta inovāciju izstrāde zivsaimniecības nozarē.

 

Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā paredz, ka uz atbalstu turpmāk varēs pretendēt uzņēmumi, kas neatbilst sīkā (mikro), mazā un vidējā uzņēmuma statusam.

 

Tāpat izmaiņas papildus paredz gan jaunu projektu atlases kritēriju, kas nosaka rindošanas kārtību projektiem, kuri ieguvuši vienādu punktu skaitu, gan arī kārtību, kādā jāiesniedz pārskats par atbalsta saņēmēja projekta īstenošanas darbības rādītājiem. Nosacījumos arī noteikts, ka Lauku atbalsta dienests projektu izvērtēšanā var iesaistīt attiecīgas nozares ekspertu.

 

Ņemot vērā pirmajā kārtā iesniegto projektu skaitu un nozares pārstāvju, kā arī zinātnisko institūciju interesi īstenot šāda veida pasākumus, plānots samazināt viena projekta maksimālo attiecināmo izmaksu summu, lai atbalsts būtu pieejams pēc iespējas plašākam pretendentu lokam un tiktu īstenoti vairāki nozarei aktuāli un inovatīvi projekti. Izmaiņas arī paredz attiecināmo izmaksu sarakstu papildināt ar telpu lietošanu saistītu pakalpojumu un iekārtu amortizācijas izmaksām.

 

Plānots, ka izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā veicinās inovāciju izstrādi zivsaimniecības nozarē, tādējādi sekmējot arī ilgtspējīgu zvejniecības un akvakultūras attīstību.

 

Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē. Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2016. gada 29. marta noteikumos Nr. 193 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Inovācija”” pieejama MK tīmekļvietnē.


______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    20.06.2017