Veiktas izmaiņas augu karantīnas noteikumos

Otrdien, 12. decembrī, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus augu karantīnas noteikumos. 

 

Grozījumi noteic, ka pēc noteikumu stāšanās spēkā zāģmateriālu kravām no ASV fitosanitāro sertifikātu varēs aizstāt ar kameržāvēšanas sertifikātu. 

 

Strauji palielinoties starptautiskajai tirdzniecībai, rodas apdraudējums vietējiem augiem un augu produktiem. Balstoties uz Eiropas un Vidusjūras valstu augu aizsardzības organizācijas (EPPO) veikto kaitīgo organismu riska novērtējumu, noteikumi papildināti ar vairākiem jauniem augu karantīnas organismiem, piemēram, Bactericera cockerelli (Sulc), Keiferia lycopersicella (Walsingham) u.c.

 

No 2018. gada 1. janvāra tomātu (Solanum lycopersicum L.) ievešanai no valstīm, kas nav ES dalībvalstis, kā arī granātābolu (Punica granatum L.) ievešanai no Āfrikas kontinenta valstīm, Kaboverdes, Sv. Helēnas salas, Madagaskaras, Reinjonas, Maurīcijas un Izraēlas, būs nepieciešams fitosanitārais sertifikāts. Turklāt, ievedot tomātus, būs jāizpilda arī jaunās papildu prasības, kas saistītas ar kaitīgo organismu Keiferia lycopersicella (Walsingham). 

 

Grozījumi arī precizē pašreizējos kombinētās nomenklatūras kodus un īpašās prasības augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu izplatīšanai vai ievešanai ES. 

 

Noteikumos iekļautas jaunas aizsargājamās zonas un aizsargājamo zonu organismi. Precizētas arī aizsargājamās zonas šādiem karantīnas organismiem konkrētajās valstīs: Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas), Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Leptinotarsa decemlineata Say, Thaumetopoea processionea L. un Tomato spotted wilt virus.

 

Noteikumi "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi"" stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 
______________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    12.12.2017