Zemkopības ministrija turpina veiksmīgo sadarbību ar zinātnes institūcijām

Trešdien, 8. februārī, Zemkopības ministrijā (ZM) notiks nodomu protokola parakstīšana par sadarbību zinātnē starp ZM, Latvijas Zinātņu akadēmiju (LZA) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju (LLMZA), ko parakstīs zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, LZA prezidents Ojārs Spārītis un LLMZA prezidente Baiba Rivža. 

 

Nodomu protokols ietver trīspusēju vienošanos par informācijas apmaiņu un sadarbību, izstrādājot ieteikumus uzlabojumiem zinātnē un augstākajā izglītībā, jo īpaši zinātnes iestāžu starptautiskās konkurētspējas veicināšanai un ciešākai sasaistei ar industriju, kopīgu konferenču, izstāžu, konkursu un citu pasākumu rīkošanu, kā arī atbalstu jauno zinātnieku sagatavošanai ZM kompetences jomās, sniedzot iespēju doktorantiem ziņot par savu pētījumu rezultātiem LZA skatēs un LLMZA sēdēs. 


 
Protokols arī paredz dažādus kopīgus pasākumus Latvijas zinātnes sasniegumu popularizēšanai – jauno zinātnieku semināru un konkursu rīkošanu, atbalstu ražas svētku “Vecauce-2017” norisei, līdzdarbību konkursa “Sējējs” zinātnes nominācijas vērtēšanā, mūsu zinātnieku pārstāvniecību Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju apvienības pasākumos, piedalīšanos Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku asociācijas un Eiropas Lauksaimniecības pētījumu iniciatīvas (EURAGRI) pasākumos u.c. 


 
Nodomu protokola parakstīšana notiks Zemkopības ministrijā, 2307. telpā, Republikas laukumā 2, Rīgā, pulksten 11.30.

 

______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    07.02.2017