Zemkopības ministrs un ES lauksaimniecības komisārs ir vienisprātis par vienlīdzīgu atbalstu visiem ES lauksaimniekiem

Zemkopības ministrs un ES lauksaimniecības komisārs ir vienisprātis par vienlīdzīgu atbalstu visiem ES lauksaimniekiem

Ceturtdien, 5. oktobrī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs tikās ar ES lauksaimniecības un lauku attīstības komisāru Filu Hoganu, kurš šodien apmeklēja Latviju darba vizītē. Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs ar Filu Hoganu pārrunāja Latvijas lauksaimniekiem gan pašlaik, gan nākotnē aktuālos jautājumus.

 

Latvijai ir svarīgi, lai arī pēc 2020. gada, neraugoties uz ES priekšā stāvošajiem izaicinājumiem, t.sk. ‘Brexit’, bēgļu migrāciju, drošības politiku u.c., saglabātos spēcīga ES Kopējā lauksaimniecības politika ar atbilstošu finansējumu.

 

Lai Eiropas Savienības iedzīvotājiem nodrošinātu drošu un kvalitatīvu pārtiku, tīru un sakoptu vidi, bioloģisko daudzveidību lauksaimniecībā, apdzīvotus laukus nākotnē, ir nepieciešama spēcīga un mūsdienīga Kopējās lauksaimniecības politika ar pietiekamu finansējumu, sarunā sacīja F.Hogans.

 

“Tālab Latvija ar lielām cerībām skatās uz finansējuma izlīdzināšanu, lai būtu nodrošināti vienlīdzīgi konkurētspējas nosacījumi visu ES dalībvalstu zemniekiem. Tiešo maksājumu izlīdzināšana nodrošinās Latvijas lauksaimnieku konkurētspēju. Maksājumu izlīdzināšanas procesam, sasniedzot ES vidējo tiešo maksājumu līmeni, ir jānoslēdzas pēc iespējas agrāk, bet ne vēlāk kā nākamajā ES daudzgadu budžeta 2021.-2027. gadam periodā,” uzsvēra zemkopības ministrs.

 

Tikšanās laikā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs ES komisāru informēja arī par kritisko situāciju, kurā nonākuši daudzi lauksaimnieki pēc augusta un septembra ilgstošajām lietavām Latgalē, Vidzemē un Sēlijā, kas izpostījušas ražu un nodarījušas zemniekiem lielus finansiālos zaudējumus. Lietavu nodarītie postījumi ir visaptveroši un ar tālejošām postošām sekām. Ir iznīcināta šā gada raža, un zemes turpmāka apstrādāšana ir apstājusies. Ārkārtējā situācijā nonākušie Latvijas lauksaimnieki cieš lielus zaudējumus un nebūs spējīgi izpildīt uzņemtās finansiālās saistības.

 

“Īpaši jāuzsver, ka ārkārtas situācijā ir nonākuši lauksaimnieki, kuri ilgstoši, jau kopš Krievijas embargo, saskaras ar finanšu grūtībām. Plūdi ievērojami pasliktina jau tā finansiāli sarežģīto situāciju. Lauksaimniekiem vajadzētu paļauties uz tiešajiem maksājumiem kā garantētu ienākumu, tomēr mūsu zemniekiem tiešie maksājumi ir tik zemi, ka tie esošo situāciju neuzlabo,” sarunā uzsvēra J.Dūklavs.

 

Zemkopības ministrs un ES lauksaimniecības komisārs vienojās par tūlītējiem risinājumiem, kas jāveic, lai atvieglotu situāciju lauksaimniekiem plūdu skartajās teritorijās. F.Hogans solīja, ka EK izvērtēs nosacījumus un iespējas par atkāpju piemērošanu, kas attiecas konkrēti uz zaļināšanas prasībām, kultūraugu dažādošanu un citu nosacījumu izpildi.

 

Zemkopības ministrs un ES komisārs pārrunāja arī ar Āfrikas cūku mēri saistīto problēmu risināšanu. Ministrs informēja, ka Latvija patlaban atbildīgi īsteno noteiktos biodrošības pasākumus slimības izplatības ierobežošanā. Nepieciešams vēl vairāk stiprināt biodrošības pasākumus cūkkopības saimniecībās, un tam vajadzīgs papildu ES finansējums. Sarunas laikā ministrs aicināja rast ES finansējumu, lai veiktu biodrošības pasākumu stiprināšanu visās cūkkopības saimniecībās.

 

ZM foto: Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un ES lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Fils Hogans

______________________________
Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070
mob.: 26534104
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    05.10.2017