Antimikrobiālā rezistence

 

>> Uz OECD sākumlapu

 

  • Ekonomiskās izmaksas antibakteriālo līdzekļu kā augšanas stimulatoru izmantošanas aizliegumam lopkopības nozarē

 

Laxminarayan, R., T. Van Boeckel and A. Teillant (2015), “The Economic Costs of Withdrawing Antimicrobial Growth Promoters from the Livestock Sector”, OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 78, OECD Publishing

 

Kopsavilkums: Antibakteriālie līdzekļi ir izmantoti cilvēku medicīnā un lopkopībā jau vairāk nekā 60 gadus, uzlabojot cilvēku un dzīvnieku veselību, bet tai pašā laikā arī veicina no šiem līdzekļiem rezistentu mikrobu rašanos un izplatību visā pasaulē. Šis ziņojums koncentrējas uz specifisko jautājumu par antibakteriālie augšanas stimulatoru (AGPs) ekonomisko vērtību ražotājiem un patērētājiem. Ņemot vērā aptuvenajās aplēsēm par antimikrobiālo līdzekļu patēriņu mājlopu nozarē visā pasaulē, ziņojumā pētīts AGPs ierobežošanas iespējamā ietekme uz lopkopības produkcijas ražošanu visā pasaulē. AGPs augšanas reakcija optimizētā ražošanas sistēmās rādās maza, kas vedina domāt, ka AGPs aizlieguma ekonomiskā ietekme varētu būt minimāla industriāli attīstītajās valstīs ar augstu ienākumu līmeni, bet iespējami lielāka ietekme valstīs ar zemāku ienākumu līmeni un ar mazāk attīstītu higiēnas un ražošanas praksi. Bez būtiskām izmaiņām politikā, tiek prognozēts, ka antibakteriālu līdzekļu patēriņš mājlopiem līdz 2030.gadam pieaugs par divām trešdaļām, un lielākā daļa šī pieauguma būs attīstības valstīs, kur pieprasījums pēc mājlopu produktiem, jo īpaši mājputniem, aug visstraujāk.

 

Atslēgas vārdi: antimikrobiālā rezistence, antibakteriālie līdzekļi, dzīvnieku veselība, dzīvnieku produktivitāte, ekonomiskā vērtība, antibiotikas, mājlopu augšanas veicināšanai

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/5js64kst5wvl-en

 

  • Antimikrobiālā rezistence: antibakteriālie līdzekļu lietojums mājlopu nozarē

 

Rushton, J., J. Pinto Ferreira and K. D. Stärk (2014), “Antimicrobial Resistance: The Use of Antimicrobials in the Livestock Sector”, OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 68, OECD Publishing

 

Kopsavilkums: Antibakteriālu līdzekļu izmantošana lopkopībā dod pamatu dzīvnieku veselības un produktivitātes uzlabošanai. Tas savukārt veicina nodrošinātību ar pārtiku, pārtikas nekaitīgumu, dzīvnieku labturību un iztikas līdzekļu un dzīvnieku resursus saglabāšanu. Tomēr pieaug bažas par antimikrobiālā rezistences līmeņa pieaugumu baktērijām, kas izolētās no cilvēku, dzīvnieku, pārtikas un vides paraugiem, un cik tas saistāms ar antibakteriālo līdzekļu izmantošanu lopkopībā. Ziņojumā tiek analizēta antibakteriālo līdzekļu lietošana mājlopiem un tās ietekmi uz sabiedrības veselību un pārtikas nozari. Tiek identificēti un izdiskutēti politikas jautājumi un zināšanu robi par antibakteriālu līdzekļu izmantošanu pārvaldību un antibakteriālās rezistences risku.

 

Atslēgas vārdi:  dzīvnieku veselība, dzīvnieku produktivitāte, antibiotikas, antibakteriālie līdzekļi, augšanas stimulatori

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/5jxvl3dwk3f0-en