Apakšaktivitātes „Mazpulku darbs lauku attīstībai” ietvaros ar „Tehniskā palīdzība” finanšu līdzekļu atbalstu

Mazpulku projektu forumi 2011.

2012. gadā tika īstenotas 4 aktivitātes.

1. Mazpulcēnu iniciatīvas veicināšana lauku ilgtspējībai – seminārs „Audzēsim Latvijas kāļus”.
2. Mazpulcēnu iniciatīvas veicināšana bioloģiskās lauksaimniecības popularizēšanai – seminārs „Mikro&Makro pētnieki”.
3. Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem – seminārs „Mazpulcēni dārzeņu biznesā”.
4. Darbaspēka atjaunošanas akcija „Lauku jauniešu ceļvedis lauku uzņēmējdarbībā”.
http://www.mazpulki.lv/lv/page/projekti?read=10

2013.gadā (no septembra līdz decembrim) tika īstenotas 3.aktivitātes.

1. Jauniešu lauksaimniecības iniciatīvas aktivizēšana un izglītošana – „Mazpulcēnu trušmīļu skola”
Mazpulcēnu trušmīļu skola tika rīkota ciešā sadarbībā ar Latvijas Šķirnes Trušu Audzētāju Asociāciju (LŠTAA), lai ieinteresētu lauku bērnus un jauniešus pievērsties mājdzīvnieku audzēšanai un padziļinātai izpētei, izzinot ne tikai specifiskos audzēšanas noteikumus, bet speciālistu vadībā pašiem to praktizēt – no mazuļu piedzimšanas līdz pat dalībai izstādēs - vērtēšanā. LŠTAA 2013.gada pavasarī uzdāvināja 62 šķirnes trušus 34 mazpulcēniem no 15 mazpulkiem, kuri vispirms izgāja pirmo apmācības kursu truškopībā un pierādīja patiesu interesi un atbildību par uzticētajiem dzīvniekiem. Šobrīd mazpulcēni praksē apgūst, kā kopt un pavairot trušus, kā pagatavot viņiem mājas, kā piedalīties izstādēs. Tā ir iespēja bērniem pašiem izjust rūpes un atbildību par dzīvnieciņu, un iespējams – nākotnē veidot biznesu šai nozarē, kā arī atbildību piedalīties šķirnes dzīvnieku profesionālā vērtēšanas izstādē
Mazpulcēnu trušmīlu skolas ietvaros notika sekojoši semināri:
•    27.09.2013. seminārs Talsu novada Valdgalē z/s "Zefīrs"
•    28.09.2013. seminārs Smiltenes novadā z/s "Ķiguļi"
Ievads truškopībā
Truškopības attīstības vēsture Latvijā un pasaulē
•    03.10.2013. pieredzes apmaiņa - dalība izstādē Rāmavā "Šķirnes trusis"
reportāža no Rāmavas izstāžu kompleksa  izstādes „Šķirnes trusis”

2. Lauku jauniešu lauksaimniecības iniciatīvas aktivizēšanai un izglītošanai – tomātu audzētāju seminārs „Audzēsim Latvijas tomātus”
02.10.2013. Mārupē notika Mazpulcēnu seminārs „Audzēsim Latvijas tomātus”. Seminārs tika balstīs uz uzņēmējdarbības veicināšanu lauku teritorijā. Seminārā bērni un jaunieši tika rosināti iepazīties ar tomātu un gurķu audzēšanu un tirdzniecības mārketingu saimniecībā „Mārupe”, rosināti plānot dārzeņu audzēšanu lielākās platībās. Vienlaikus seminārā tika sniegta informācija par valsts atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem Lauku atbalsta programmas ietvaro
s."Audzēsim Latvijas tomātus" kopsavilkums

3. Mazpulcēnu labo darbu reklāmas reģionos ietvaros izdots īstenoti laikraksts „Mazpulks” rudens/ziemas izdevums http://mazpulki.lv/bildes/files/Avize_vasara_2013.pdf, kā arī īstenoti vairāki publicitātes pasākumi, izdots 2014.gada mazpulku projektu darba kalendārs.

2014.gadā (periodā no 03.05. līdz 30.05.2014.) tika īstenotas 2 aktivitātes

1.  no 10.-11.05.2014. notika Mazpulcēnu līderu forums „Jauns līderis laukos” LLKC_05_2014_mazpulkiem

2. aktivitātes Ekoloģiskās uzņēmējdarbības diena „Mans dzīvais dārzs” ietvaros 3.05.2014. tika organizēts sliekkomposta seminārs „Mans dzīvais dārzs” Apšuciemā.