Atbalsts ārkārtas tirgus pasākumiem piena nozarē

Ņemot vērā, ka 2008. un 2009.gadā ekonomiskās krīzes ietekmē būtiski cieta tieši piena sektors visā Eiropas Savienībā - dramatiski samazinājās pieprasījums pēc piena produktiem pasaules tirgū, kā rezultātā būtiski samazinājās arī piena iepirkuma cenas, bija nepieciešams sniegt atbalstu šīs krīzes seku mazināšanai Eiropas Savienības piena ražotājiem.

Tas ir vienreizējs atbalsts (t.i., tikai 2010.gadā) 300 milj. EUR kopējā apmērā ES dalībvalstu piena ražotājiem, kurus vissmagāk skāra ekonomiskā krīze un kuriem šajos apstākļos radās likviditātes problēmas. Katrai dalībvalstij ir noteikts pieejamais atbalsta apjoms un Latvijai tas ir 1 445 810 eiro jeb 1 016 116 LVL.

Tiesiskais pamats:

Atbalsta nosacījumi Latvijā:

Latvijā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem atbalstu piena ražotājam piešķir par 2008./2009.kvotas gadā pieejamās piena tiešās tirdzniecības un piegādes kvotas ietvaros realizēto piena tonnu. Piena ražotājam pieejamā piena tiešās tirdzniecības un piegādes kvota uz 2009.gada 31.martu jābūt vismaz 80 tonnas un 2008./2009. kvotas gadā jābūt realizējušam vismaz 80 tonnu piena, kā arī piena ražotājam 2009./2010. kvotas gadā bija vismaz vienu reizi jāveic piena realizācija pieejamās piena kvotas ietvaros.

Šobrīd provizoriski aprēķinātā atbalsta likme ir 2,31 Ls par tonnu (3,29 EUR/t) un atbalsta kritērijiem atbilst 1409 piena ražotāji. Atbalsta likme tika aprēķināta, dalot pieejamo finansējumu (1,016 milj. LVL) ar kopējo kritērijiem atbilstošo piena tonnu skaitu.

Taču piena ražotājiem šis nav vienīgais atbalsts, ko viņi var saņemt -> Tiešie maksājumi.

Atbalstu piena ražotājiem, kas atbildīs noteikumos minētajiem kritērijiem, Lauku atbalsta dienests (LAD) izmaksās līdz šī gada 30.jūnijam.