Brīvprātīgs saistītais atbalsts

Brīvprātīgs saistītais atbalsts (BSA) ir ar ražošanu saistīts atbalsts ar mērķi saglabāt ražošanu nozarēs, kas saskaras ar grūtībām. BSA var saņemt par:

•    slaucamām govīm;
•    liellopiem;
•    kazām;
•    aitām;
•    proteīnaugiem;
•    cietes kartupeļiem;
•    sertificētas sēklas kartupeļiem;
•    sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām;
•    sertificētu labības sēklu;
•    miežiem;
•    vasaras rapsi un vasaras ripsi;
•    dārzeņiem;
•    augļiem un ogām;

•    rudzu populācijas šķirnēm.