COVID-19

Vienots diennakts tālrunis 8345 jautājumiem par Covid-19

 

Atbildīgo iestāžu informatīvie tālruņi iedzīvotājiem saistībā ar COVID-19

 

Sejas maskas pareiza lietošana

 

Zemkopības ministrijas atbalsta pasākumi uzņēmējiem, lai mazinātu COVID-19 ietekmi

 

Zemkopības ministrijas informācija par līdzekļu piešķiršanu un izlietojumu Covid-19 izplatības seku mazināšanai un pārvarēšanai

 

Zemkopības ministrijas un organizāciju paziņojumi saistībā ar COVID-19

 

  • Medības kā saimniecisks pakalpojums var notikt, nodrošinot ārtelpās vispārējo individuālo biodrošības nosacījumu ievērošanu.

Saistībā ar Covid-19 ierobežošanu šobrīd ir spēkā Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” nosacījumi aktuālajā redakcijā. Medību jomai tas nozīmē to, ka medības kā saimniecisks pakalpojums var tikt sniegts, nodrošinot ārtelpās tikai vispārējo individuālo biodrošības nosacījumu ievērošanu, bet iekštelpās (pirmapstrādes vietās) ievērojot saimniecisko pakalpojumu sniegšanas nosacījumus (līdz 31.martam tikai epidemioloģiski droša vide).
Zemkopības ministrija aicina atbildīgi ievērot normatīvos ietvertos individuālās aizsardzības un biodrošības nosacījumus medību laikā, pārtraukumos un medību pirmapstrādes vietās, kā arī lūdz sekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos.

 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" informācija

 

Valsts meža dienesta informācija

 

Lauksaimniecības datu centra informācija

 

Lauku atbalsta dienesta informācija

 

Valsts augu aizsardzības dienesta informācija

 

Ministru kabineta informācija

 

Veselības ministrijas informācija

 

Ekonomikas ministrijas informācija

Finanšu ministrijas informācija 

 

Valsts ieņēmumu dienesta informācija

 

Finanšu institūcijas “ALTUM” informācija