Eksporta kompensācijas

Eksporta kompensācijas ir viens no TKO atbalsta instrumentiem, kura izmantošana sekmē eksportētāju konkurētspējas saglabāšanu trešo valstu tirgos, jo ar eksporta kompensācijām tiek kompensēta cenu atšķirība starp ES tirgu un trešo valstu tirgiem.
ES ir viena no 25 PTO valstīm (starp kopumā 153), kura var piemērot eksporta subsīdijas (kompensācijas). ES eksporta kompensācijas var piemērot 20 produktiem un tikai tādā finanšu un atbalstāmā daudzuma apjomā, kā tas ir noteikts ES saistībās PTO.
Šis atbalsta instruments tiks lietots ārkārtīgi retos krīzes gadījumos, kad ES tirgum būs nepieciešams atbrīvoties produktiem, bet to cena, salīdzinājumā ar cenu trešo valstu tirgos, ir nekonkurētspējīga. ES eksporta kompensācijas var tikt maksātas par sekojošu produktu eksportu uz trešajām valstīm:

  •  lauksaimniecības produkti - piens un piena produkti, cukurs, graudaugi (t.sk. milti, putraimi, ciete), rīsi, olas, mājputnu gaļa, liellopi un to gaļa, cūkgaļa;

  •  pārstrādātie lauksaimniecības produkti (eksporta kompensācijas tiek maksātas par sekojošiem tajos iestrādātajiem lauksaimniecības produktiem – piena produkti, cukurs, graudaugi, rīsi un olas).

2013. gadā, pamatojoties uz stabilu un labvēlīgu situāciju tirgū, samērīgām cenām un pozitīvu eksporta attīstību, eksporta kompensāciju likmes tika noteiktas ‘nulles’ apmērā pilnīgi visiem produktiem, kuri var pretendēt uz eksporta kompensācijām.

Tiesiskais pamats:

Pasākuma darbība Latvijā:

Kopš iestāšanās Eiropas Savienībā un līdz brīdim, kad eksporta kompensācijas tika noteiktas ‘nulles’ apmērā, Latvijas uzņēmēji aktīvi izmantoja šo tirgus atbalsta mehānismu. Visvairāk eksporta kompensācijas Latvijā tika maksātas tādos sektoros kā piens, pārstrādāti lauksaimniecības produkti, graudi un cukurus. Kopumā Latvijas eksportētāji eksporta kompensācijās ir saņēmuši 3,46 milj.€.

Latvijā pasākumu administrē Lauku atbalsta dienests. Plašāka informācija atrodama Lauku atbalsta dienesta mājaslapā.

Ministrijas kontaktpersona: Kārlis Lūks (67027325)