Finansējums

Norway grants logotips

Projekta plānotais budžets ir 1,83 miljoni eiro. No tā 1,56 miljoni eiro ir Norvēģijas grantu līdzfinansējums un 0,27 miljoni eiro - Latvijas nacionālais līdzfinansējums. 

 

Projekts tiek ieviests Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmā “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta partneru logotipi