Ieguvumi no projekta

Norway grants logotips

Ieguvumi no projekta: 

atjaunoti nacionālie augsnes dati klimata pārmaiņu politikas plānošanai, 

uzlabota uzticamas, valstij raksturīgas augsnes informācijas pieejamība lauksaimniecības zemē, 

izveidota augsnes oglekļa monitoringa sistēma lauksaimniecības zemē, 

uzlabota siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina sistēma.

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta partneru logotipi