Iespēja pieteikties Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvajā padomē

Lai turpinātu nodrošināt sabiedrības līdzdalību dzīvnieku aizsardzības un labturības jautājumu risināšanā, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.622 “Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes nolikums” noteikto un Zemkopības ministrijas 2015.gada 19.februāra Rīkojumu Nr.24 “Par Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu”, aicinām pieteikties Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvajā padomē:

- biedrības un nodibinājumus, kas darbojas dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā;

- biedrības un nodibinājumus, kas apvieno lauksaimniecības dzīvnieku audzētājus;

- zinātniskās institūcijas.

Biedrības un nodibinājumi, kas darbojas dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā, biedrības un nodibinājumi, kas apvieno lauksaimniecības dzīvnieku audzētājus, un zinātniskās institūcijas, kas vēlas pieteikties darbam Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvajā padomē, līdz 2018.gada 7.martam iesniedz Zemkopības ministrijā Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes nolikuma 11., 12. vai 13.punktā minētos dokumentus.