Informācija par līdzekļu piešķiršanu un izlietojumu Covid-19 izplatības seku mazināšanai un pārvarēšanai

Lauku atbalsta dienests laika posmā no 2021.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim izmaksājis atbalstu pasākumos “Atbalsts ražotājiem lauksaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas nozarē, tai skaitā cūkkopībā un mājputnu ražošanā, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi”, “Atbalsts digitālās platformas pilnveidei informēšanas pasākumiem par lauksaimniecības produktu pieejamību”, “Atbalsts mazo un vidējo kooperatīvo sabiedrību attīstībai” un “Atbalsts uzņēmumu likviditātes un naudas plūsmas saglabāšanai, kredītsaistību izpildes nodrošināšanai un finansiālā sloga mazināšanai lauku saimniecībām un uzņēmumiem”.

Detalizēta informācija skatāma šeit!

 

Lauku atbalsta dienests laika posmā no 2020.gada 12.marta līdz 31.decembrim izmaksājis atbalsta aprēķinus 14 065 klientiem pasākumos “Atbalsts ražotājiem un citiem uzņēmējiem lauksaimniecības un pārtikas nozarē saistībā ar COVID-19 izplatības ietekmi uz tautsaimniecību”, “Riska pārvaldība” un “Daļēja kredītprocentu dzēšana”.

Detalizēta informācija skatāma šeit!