Informācija par līdzekļu piešķiršanu un izlietojumu Covid-19 izplatības seku mazināšanai un pārvarēšanai

Lauku atbalsta dienests laika posmā no 2020.gada 12.marta līdz 27.novembrim izmaksājis 7629 atbalsta aprēķinus pasākumā “Atbalsts ražotājiem un citiem uzņēmējiem lauksaimniecības un pārtikas nozarē saistībā ar COVID-19 izplatības ietekmi uz tautsaimniecību”. Detalizēta informācija skatāma šeit!