Informācija par līdzekļu piešķiršanu un izlietojumu Covid-19 izplatības seku mazināšanai un pārvarēšanai

Lauku atbalsta dienests laika posmā no 2020.gada 12.marta līdz 31.decembrim izmaksājis atbalsta aprēķinus 14 065 klientiem pasākumos “Atbalsts ražotājiem un citiem uzņēmējiem lauksaimniecības un pārtikas nozarē saistībā ar COVID-19 izplatības ietekmi uz tautsaimniecību”, “Riska pārvaldība” un “Daļēja kredītprocentu dzēšana”. Detalizēta informācija skatāma šeit!