Informācija par līdzekļu piešķiršanu un izlietojumu Covid-19 izplatības seku mazināšanai un pārvarēšanai

Lauku atbalsta dienests laika posmā no 2020.gada 12.marta līdz 18.septembrim izmaksājis 7258 atbalsta aprēķinu pasākumā “Atbalsts ražotājiem un citiem uzņēmējiem lauksaimniecības un pārtikas nozarē saistībā ar COVID-19 izplatības ietekmi uz tautsaimniecību”. Detalizēta informācija skatāma šeit!