INTERREG EUROPE projekts "Ilgtspējīga reģionālā bioenerģijas politika: nosacījumu maiņa" (BIO4ECO)

                                                                   

 

Programmas INTERREG EUROPE projekts BIO4ECO

INTERREG EUROPE programmas BIO4ECO projekta oficiālā mājas lapa

Programma INTERREG EUROPE ir Eiropas teritoriālās sadarbības programma, kura izveidota ar mērķi uzlabot reģionālās attīstības politiku un programmu ieviešanu, sekmējot pieredzes apmaiņu un politikas apguvi starp reģionālā līmeņa dalībniekiem.

 

Īsumā par Programmas INTERREG EUROPE projektu BIO4ECO”:

Kas ir BIO4ECO?

Kas piedalās BIO4ECO projekta īstenošanā?

Kāds ir BIO4ECO projekta īstenošanas periods?

Kā Latvijas ir iesaistījusies BIO4ECO projektā?

Kas īsteno BIO4ECO projektu Latvijā?

Ar kādu finansējuma atbalstu īsteno BIO4ECO projektu Latvijā?

 

Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes: