INTERREG EUROPE projekts "Ilgtspējīga reģionālā bioenerģijas politika: nosacījumu maiņa" (BIO4ECO)

                                                                   

 

Programmas INTERREG EUROPE projekts BIO4ECO

INTERREG EUROPE programmas BIO4ECO projekta oficiālā mājas lapa

Programma INTERREG EUROPE ir Eiropas teritoriālās sadarbības programma, kura izveidota ar mērķi uzlabot reģionālās attīstības politiku un programmu ieviešanu, sekmējot pieredzes apmaiņu un politikas apguvi starp reģionālā līmeņa dalībniekiem.

 

Īsumā par Programmas INTERREG EUROPE projektu BIO4ECO”:

Kas ir BIO4ECO?

Kas piedalās BIO4ECO projekta īstenošanā?

Kāds ir BIO4ECO projekta īstenošanas periods?

Kā Latvijas ir iesaistījusies BIO4ECO projektā?

Kas īsteno BIO4ECO projektu Latvijā?

Ar kādu finansējuma atbalstu īsteno BIO4ECO projektu Latvijā?

 

Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes:

•2016. gada 8. – 11. novembris. Starptautiskais seminārs par meža lomu reģionālās un nacionālās oglekļa mazietilpīgas attīstības un bioekonomikas stratēģijās un programmās, Bansko, Bulgārija.

2017. gada 13.-14. jūnijs. BIO4ECO projekta seminārs Latvijā

•2017. gada 28.jūnijs. INTERREG EUROPE programmas BIO4ECO projekta izbraukuma seminārs, tiekoties ar Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti