Īpašumi

Par nomātajiem nekustamajiem īpašumiem:

Zemkopības ministrija nomā nekustamo īpašumu valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai: 
administratīvas ēkas Republikas laukumā 2, Rīgā, biroja telpas 3982.1 m² platībā un tehniskās telpas 434 m²  platībā,  
Iznomātājs: VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, nomas līgums spēkā līdz 2045.gada 31.decembrim;

 

Par iznomātajiem nekustamajiem īpašumiem - nav 

 

Par darbības nodrošināšanai nevajadzīgo valsts kustamo mantu - nav