Kā Latvijas ir iesaistījusies BIO4ECO projektā?

Latvijā BIO4ECO ietvaros tiks veikts pētījums “Organisko augšņu devuma novērtējums Latvijas lauksaimniecībā – daudzfaktoru ietekmes izvērtējums efektīvas zemes izmantošanas risinājumu piedāvājumā”.

 

Projekta mērķis ir atbalstīt Latvijas virzību uz oglekļa mazietilpīgu ekonomiku, veidojot integrētu zemes izmantošanas un saistīto politiku platformu.