Kāds ir BIO4ECO projekta īstenošanas periods?

BIO4ECO projekts tiek īstenots periodā no 2016. gada 1. aprīļa līdz 2020. gada 30. septembrim divos laika posmos:

1.posms: pieredzes apmaiņa, Rīcības plāna izstrāde (no 01.04.2016. līdz 30.09.2018.)

2.posms: rīcības plāna īstenošana un uzraudzība (no 01.10.2018. līdz 30.09.2020.)