Kas ir BIO4ECO?

Projekts “Ilgtspējīga reģionālā bioenerģijas politika: nosacījumu maiņa” (Sustainable regional bioenergy policies: a game changer) jeb BIO4ECO ir starptautisks projekts, kurā ir iesaistītas 8 Eiropas Savienības dalībvalstis (Spānija, Somija, Francija, Slovēnija, Bulgārija, Itālija, Rumānija un Latvija), kuras savukārt īstenos atsevišķus, valsts līmeņa projektus.

 

BIO4ECO virsmērķis ir tuvināt enerģētikas un zemes politikas, veidot dialogu ar interešu grupām, veicinot veiksmīgu pāreju uz oglekļa mazietilpīga ekonomiku, visās projektā iesaistītajās valstīs.