Kas piedalās BIO4ECO projekta īstenošanā?

BIO4ECO ir starptautisks projekts, kurā ir iesaistītas 8 Eiropas Savienības dalībvalstis -Spānija, Somija, Francija, Slovēnija, Bulgārija, Itālija, Rumānija un Latvija.